A Plus Building

HIGH SPEED DOORS

A Plus Building

Garage doors

A Plus Building

Loading technology

A Plus Building

Internal steel doors

A Plus Building

WE-PLUS AND WE SERIES

01

Overview / Profile

A Plus Building Solutions Co., Ltd. is a passionately founded company offering high quality door and window products for home and industry. Starting from aluminum windows and doors over steel doors until complete solutions for industry including high-speed steel and flexible doors and loading technology products.

In all service we concentrate on offering our customer a long term partnership which means our service will be at best to guarantee your satisfaction.

We are authorized dealer, installer and service partner of two high quality manufacturer of windows and doors, Hoermann Group, Germany and TOSTEM Thai Co., Ltd, which is part of LIXIL Group, Japan.

The HOERMANN Group is Europe's leading supplier of doors. More than 15 million doors have been produced and delivered worldwide since its foundation in 1935. More than 6,000 employees in 26 specialized factories in Europe, North America and Asia develop and produce high-quality doors for use in private and commercial buildings.

Founded in 1923, TOSTEM is renowned for aluminum windows, entrance doors and other building materials. Designed to be stylish and functional, TOSTEM products are developed to also withstand the toughest weather conditions. With production facilities in Thailand, Lixil/Tostem is the right choice for value for money products.

บริษัท เอพลัส บิลดิ้ง โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากความหลงใหลและความมุ่งมั่นของคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการนำเสนอทางเลือกผลิตภัณฑ์ประตู และหน้าต่างคุณภาพชั้นเลิศ และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า ไม่ว่าจะเป็นประตูและหน้าต่างสำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับลูกค้าโครงการ และที่พักอาศัย

ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน เริ่มตั้งแต่ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมคุณภาพสูงสำหรับบ้านพักอาศัย ไปจนถึงทางเลือกสำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม เช่น ประตูเหล็กความเร็วสูง รวมไปถึงเทคโนโลยีขนถ่ายสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

ในทุกการบริการของเรา เราใส่ใจมุ่งเน้น และให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าในระยะยาว นั่นหมายความว่า ท่านจะสามารถมั่นใจได้ว่า เราจะดูแล และพยายามอย่างเต็มที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดของเราตลอดระยะเวลาการใช้งานของท่าน

บริษัทของเรา ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของโลกถึง 2 แห่งด้วยกัน เพื่อให้เป็นบริษัทผู้ได้รับอนุญาตในการจัดจำหน่ายและติดตั้ง รวมไปถึงให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าและบริการหลังการขาย คือ เฮอร์มาน กรุ๊ป จากประเทศเยอรมนี และ บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ของ ลิกซิล กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุ่น

เฮอร์มาน กรุ๊ป คือบริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทประตูชั้นนำของทวีปยุโรป นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 1935 ประตูมากกว่า 15 ล้านบานได้ถูกผลิต และส่งไปติดตั้งทั่วทุกมุมโลก ในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญสูงสุดมากกว่า 6000 คน ในกว่า 26 โรงงานสาขาทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย ต่างร่วมกันพัฒนาและรังสรรค์ผลิตประตูคุณภาพชั้นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งประตูอุตสาหกรรม และเพื่อใช้ในที่พักอาศัย

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1923 ทอสเท็ม คือ ผู้ผลิตอลูมิเนียมที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ประตูทางเข้า รวมไปถึงอุปกรณ์เสริมสำหรับอาคารที่ทำจากอลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์ของทอสเท็มนั้นถูกออกแบบและพัฒนาให้มีความทันสมัยไปพร้อมๆกันกับประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด โดยสินค้าของทอสเท็มนั้น ได้ถูกพัฒนาให้สามารถต่อสู้และคงทนกับสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดได้ดีเยี่ยม

ในปัจจุบัน บริษัท ทอสเท็ม เองนั้น มีหน่วยผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย และเราสามารถกล่าวได้ว่า สินค้าของ ลิกซิล/ทอสเท็ม นั้นคือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดกับมูลค่าสินค้าที่ลูกค้าจ่ายไป

02

Fill / experience

QUALITY work is achieved with training and experience. This is what we believe in and here is what we put in to achieve our goal and to make our customer happy. Besides quality, SAFETY of customer and our staff is the key point in our company’s philosophy.

เราเชื่อว่า สินค้าและบริการที่มีคุณภาพเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝน และการสั่งสมประสบการณ์ และนี่คือสิ่งที่เราทุกคนใน เอพลัส บิลดิ้ง โซลูชั่น เชื่อถือและยึดมั่นเป็นพันธะสัญญา เพื่อให้เราสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด นั่นก็คือการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา

นี่คือตัวเลขที่แสดงถึงการสั่งสมประสบการณ์ของทีมงานของเราทุกคน และนอกไปจากคุณภาพสูงสุดแล้ว ความปลอดภัยของลูกค้าและบุคลากรของเรา ยังเป็นอีกหนึ่งในหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจของเรา

0
Installed sets
0
Staff training hours
0
Happy customer
03

INDUSTRIAL DOORS AND EQUIPMENT

 • HIGH SPEED DOORS

  Fast action (high speed) fabric doors are an efficient and practical way to increase workrate and reduce noise levels whilst maintaining the most stable environment in a warehouse or factory.

  Their lightweight construction and precise connection with the guide rails allows them to operate at faster speeds than usual with opening speeds of 1.5 m/sec to 3 m/sec. Tough materials, excellent safety devices and the soft edge crash protection system ensure the door is perfect for a busy and aggressive work environment.

  ประตูความเร็วสูง

  ประตูที่ผลิตให้มีความสามารถในการทำงานเร็วสูง (High speed) คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดมลภาวะทางเสียง ซึ่งจะส่งผลให้สภาพการทำงานภายในอาคารคลังสินค้า หรืออาคารโรงงาน และด้วยน้ำหนักที่น้อยของตัววัสดุ รวมไปถึงการเชื่อมต่อของวัสดุที่แม่นยำ และระบบรางประตู จะช่วยให้ประตูความเร็วสูงสามารถทำงานด้วยความเร็วสูงกว่าประตูทั่วไปได้เป็นอย่างมาก ด้วยความสามารถในการเปิด – ปิด ที่ความเร็วสูงระหว่าง 1.5 เมตร/ วินาที ถึง 3 เมตร/ วินาที

  ประตูความเร็วสูงของเราถูกผลิตจากวัสดุที่คงทนและประกอบขึ้นจากอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยสูงสุด ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีระบบ Soft Edge Crash Protection System ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ประตูเกิดความเสียหายจากการกระแทก และเมื่อถูกกระแทกหรือชนแล้ว ตัวแผ่น PVC ยังสามารถม้วนคืนกลับคืนไปยังตำแหน่งเริ่มต้นได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านการจัดให้เข้าที่ หรือบำรุงรักษาอีกด้วย จึงกล่าวได้ว่า ประตูความเร็วสูงของเราเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับสภาพการทำงานที่ต้องใช้ความคงทนสูง

 • Insulated High Speed Doors

  Thanks to 100mm thick PU-panels, heating systems and special seals between the building structure and ground, the ISO Speed Cold is the optimum solution for all areas with high temperature differences and cold storage room up to -28 degree celcius. Used as a high-speed door in cold-storage halls or to save energy in production and distribution areas, the ISO Speed Cold should be your choise to reduce engergy cost by reducing opening times. The thermal insulation value of the ISO speed cold is 0.3 W/(m2 K) and the opening speeds are of 1.5 m/sec to 2 m/sec.

  The spiral door HS 7030 PU is characterised by an elegant Micrograin surface finish with hot-galvanized, double-skinned steel sections. The door providing excellent thermal insulation, wind load resistance and break-in protection combined with fast opening speeds of up to 2.5m/sec. In combination with radar detector, present sensors and safety light grill the door helps a fast workflow with saving engery costs.

  ประตูความเร็วสูงแบบมีฉนวน

  ISO Speed Cold คือทางออกที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิภายนอกและภายในสูงสุด วัสดุที่ใช้ผลิตประตู ISO Speed Cold ซึ่งก็คือ PU – panel ที่มีความหนาถึง 100 มิลลิเมตร ระบบทำความร้อนที่มากับประตูเพื่อป้องกันไม่ให้ประตูแข็งตัว และ ตัวหุ้มระหว่างอาคารกับพื้น ส่งผลให้ประตูของเราสามารถทนกับอุณหภูมิของห้องที่หนาวเย็นได้ถึง -28 องศาเซลเซียสโดยไม่ทำให้สูญเสียฟังก์ชั่นการทำงานที่ดีเยี่ยมไปประตูประเภทนี้จึงเป็นที่นิยมอย่างมากที่จะนำไปใช้งานในพื้นที่ห้องเย็นเพื่อช่วยประหยัดพลังงานในพื้นที่ส่วนการผลิตและพื้นที่กระจายสินค้า

  ค่าการรักษาพลังงานของพื้นที่ภายในอาคารที่ติตตั้ง ISO Speed Cold จะอยู่ที่ 0.3 วัตต์/(m2 K) และความสามารถในการเปิด – ปิด ที่ความเร็วสูงระหว่าง 1.5 เมตร/ วินาที ถึง 2 เมตร/ วินาที

  ประตูความเร็วสูง แบบ spiral door รุ่น HS7030 PU ตัวบานประตูทำจากวัสดุเหล็กแผ่นชุบฮอทดิพกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันการเกิดสนิม ทำลวดลายแบบไมโครเกรน ประกบเป็นแผ่นแซนวิชด้วยวัสดุตรงกลางคือพียูโฟมที่มีคุณสมบัติด้านความต้านทานแรงลมได้อย่างดีเยี่ยม ยิ่งไปกว่านั้นประตูชนิดนี้ยังโดดเด่นในแง่ของความแข็งแรง สามารถต้านทานการโจรกรรมบุกรุก

  ประตู Spiral Door รุ่น HS7030 PU นี้ มีความสามารถในการเปิด – ปิด ที่ความเร็วสูงอยู่ที่ระดับ 2.5 เมตร/ วินาที นอกไปจากนั้นยังสามารถเพิ่มออปชั่นควบคุมการเปิดด้วยเรด้าร์ และอุปกรณ์เสริมด้านความปลอดภัย เช่น ตัวดักจับสัญญาน, อุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย Light Grill เป็นต้น ที่จะมาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงาน และยังช่วยลดการสิ้นเปลืองสูญเสียพลังงาน

 • Sectional Overhead Doors

  Sectional doors open upwards. This creates space in front of and behind the door. The door also requris minimum side and head rooms to fit it in tight spaces. Hoermann’s SPU40 and SPU67 are proven sectional doors made of PU filled steel sections in 42 or 67mm thickness, that makes the door robust and insulating. Because of a spring loaded system the doors can be operated manually or with operator.

  A varity of options such as wicket door and glazings round up the series to fit many application areas such as factories, cold rooms, storage and distribution buildings as well as showrooms. The maximum size ranges of 8 meters witdh and 7 meters height can be extended until 11.5 meters of width by SPU40 XL.

  ประตูอุตสาหกรรมแบบเลื่อนขึ้น

  ประตูอุตสาหกรรมแบบเลื่อนขึ้น มีจุดเด่นที่การประหยัดพื้นที่ใช้สอยได้เป็นอย่างมาก ทั้งพื้นที่ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านบนประตู เนื่องจากการทำงานของประตูคือการเลื่อนแผ่นประตูขึ้นไปพักที่ระบบรางที่รองรับการพักประตูที่ติดตั้งไว้บนเพดาน ประตู Hoermann SPU40 และ SPU67 ได้รับการยอมรับจากทั่วทุกมุมโลกว่าเป็นประตูที่มีความแข็งแรงทนทานและยังทำหน้าที่เป็นฉนวนรักษาอุณหภูมิได้อย่างดีเยี่ยมอันเนื่องมาจากตัววัสดุที่ทำมาจากแผ่น PU/ เหล็ก ที่มีความหนาถึง 42 มิลลิเมตรมาใช้เป็นตัว panel ของประตู และด้วยตัวเลือกเสริมของประตูที่หลากหลาย เช่น การเพิ่มช่องเปิดขนาดเล็กเพื่อเป็นทางเข้าออก (Wicket Door) หรือวัสดุพื้นผิวประตูเพื่อให้เกิดช่องแสงธรรมชาติ ก็ยิ่งทำให้ประตูชนิดนี้รองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับหลายสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โรงงาน ห้องเย็น โรงเก็บของ ศูนย์กระจายสินค้า รวมไปถึงโชว์รูมแสดงสินค้า

  ประตู SPU40 และ SPU67 ของเฮอร์มาน สามารถผลิตได้ตามความต้องการได้ที่ความกว้างถึง 8 เมตร และที่ความสูง 7 เมตร และเรายังมีประตูขนาดพิเศษสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่าประตู SPU40XL ที่มีขนาดความกว้างของประตูถึง 11.50 เมตร

 • Industrial Roller Shutter Doors

  Industrial Roller Shutter Doors are a highly adaptable and space saving form of door, ideal for Industrial premises with sizes available up to 11.5 metres wide and 10 metres high.

  The space-efficient range of highly durable roller doors are very practical for use in factories, warehouses and similar applications. Our rolling doors can be ordered in many variations. Insulated or non insulated, manually operated, standard motor or high speed (1m /sec). Additionally we can equipe vision or ventilation panels, security locks, wind locks and many other options.

  ประตูม้วนอุตสาหกรรม

  ประตูม้วนเป็นประตูที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งด้วยความสามารถในการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะความต้องการใช้งานได้สูง ด้วยขนาดประตูที่สามารถมีความกว้างได้ถึง 11.5 เมตร และความสูงถึง 10 เมตร แต่คงไว้ซึ่งฟังก์ชั่นสำคัญที่เป็นหัวใจหลักคือการเน้นการประหยัดพื้นที่ใช้สอยของตัวสินค้าและความคงทน ก็ยิ่งส่งเสริมให้ประตูชนิดนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคารคลังสินค้า หรืออุตสาหกรรมที่มีการใช้งานที่ใกล้เคียงกัน

  บริษัท เอพลัส บิลดิ้ง โซลูชั่น ของเรานั้น มีสินค้าประเภทประตูม้วนอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและสภาพการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งแบบมีฉนวน และไม่มีฉนวน ฟังก์ชั่นการทำงานด้วยมือ อีกทั้งยังสามารถเลือกมอเตอร์ให้มีระดับการเปิด – ปิดที่ความเร็วปกติหรือ แบบความเร็วสูง (1 เมตร/ วินาที)

  นอกไปจากนั้น ยังสามารถเลือกฟังก์ชั่นช่องระบายอากาศ ระบบล๊อคเพื่อความปลอดภัย ระบบการป้องกันลม รวมไปถึงความต้องการจำเพาะต่างๆอีกมากมายเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างสูงสุด

 • Loading Technology

  Hydrolic dock leveller, manually operated or with motor/control with hinged or telescopic lips and variouse sizes and specs are the core of loading technoloy products offered by A+. Particularly sturdy steel frame (6t or 10t dynamical max load) in combination with two hydrolic cylinder ensure reliable fixing in the building structure, one of the most important prerequisites for a long service life.

  Flexible and inflatiable dock seals installed to the building or in combination with a Hoermann loading house round up a complete package of loading technoloy solutions. This seals are useful to protect the building from dust and heat.

  เทคโนโลยีสายพานปรับระดับสินค้า

  ระบบสะพานปรับระดับเพื่อการขนถ่ายสินค้าด้วยมือ และไฮโดรลิค (Hydrolic Dock Leveller) ที่เชื่อมกับระบบบานพับ หรือ Telescopic Lips ในขนาดที่ปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า คือ หัวใจของระบบสะพานปรับระดับเพื่อการขนถ่ายสินค้าของบริษัท เอพลัส บิลดิ้ง โซลูชั่น จำกัด

  โดยเฉพาะโครงสร้างที่ทำจากโครงเหล็กอันแข็งแรง (ที่ขนาดปกติรองรับน้ำหนักได้ 6 ตัน และขนาดพิเศษรองรับน้ำหนักได้ 10 ตัน) บวกเข้ากันกับระบบกระบอกไฮโดรลิคคู่ (Two Hydrolic Cylinder) ที่จะเป็นตัวรับประกันความแข็งแรงทนทานเมื่อยึดเข้ากับโครงสร้างอาคาร อันเป็นหัวใจสำคัญของข้อกำหนดเบื้องต้นที่จะรับประกับอายุการใช้นานที่ยาวนานของสายพานปรับระดับเพื่อการขนถ่ายสินค้า และเพื่อความสมบูรณ์สูงสุดของระบบเทคโนโลยีสายพานปรับระดับของเฮอร์มาน สามารถติดตั้งร่วมกับอุโมงค์ป้องกันฝุ่นที่มีความยืดหยุ่น และพองลมได้ (Inflatiable) เพื่อป้องกันพื้นที่ภายในจากความร้อน ฝุ่น และปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมอื่นๆ

 • Steel doors

  Multi-purpose steel doors have a wide range of choices offer excellent solutions for industrial buildings. The door leaf can be equipped with not only various glazing and ventilation grilles, but also special hardware and cut-outs on request.

  With our new Steel impact swing door HSWi we are offering a solution for areas where two-way passing is frequent and are an ideal choice for warehouses and logistic facilities

  ประตูเหล็ก

  ประตูเหล็ก เป็นสินค้าที่สามารถถูกนำมาใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอาคารอุตสาหกรรม รูปแบบตัวบานประตูนั้นสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เช่น วัสดุเคลือบพื้นผิว (Glazing) ระบบระบายอากาศ (Ventilation Grilles) รวมไปถึงวัสดุชนิดพิเศษอื่นๆ ตามความต้องการของพื้นที่การใช้งาน

  สินค้าใหม่ล่าสุดของเรา คือ ประตูเหล็กบานสวิง HSWi (Steel Impact Swing Door HSWI) ที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ๆมีความถี่ในการใช้งานแบบ เปิด – ปิด สองทางสูงมาก เช่น อาคารคลังสินค้า หรืออาคารขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ

 • Turnstiles, Speed Gates and Access Control

  With a full program of stainless steel turnsiles (standard and full height), speed gates and flap gates A+ offers everything you need to control access to office buildings, factories or public places. In combination with RFID card reader, finger print readers or other accessories, A+ is the your partner for a complete access control solution.

  ประตูหมุน รั้วความเร็วสูง และระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ

  เอพลัส บิลดิ้ง โซลูชั่น มีสินค้าหลากหลายประเภทให้เลือกสำหรับระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร ตั้งแต่ ประตูหมุนแสตนเลส ประตูรั้วความเร็วสูง (Speed Gate)และ ระบบรั้วกระดก (Flap Gate) เพื่อควบคุมการเข้าออกอาคาร โรงงาน หรือ พื้นที่สาธารณะได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และสามารถส่งเสริมให้เป็นไปอย่างครบวงจรยิ่งขึ้นได้ เมื่อถูกเชื่อมต่อเข้ากับเทคโนโลยีตัวอ่านการ์ด RFID (RFID card reader) หรือ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Finger print reader) และอุปกรณ์เสริมอื่นๆของเรา

 • Strip Curtains

  Strip doors, or strip curtains, are a great way to reduce energy costs and separate workplace environments. A+ offers high qualitly stip curtains with stainless or PVC fittings in alsmost any form and size to fit your need.

  ม่านพลาสติก

  ม่านพลาสติกสำหรับประตูทางเข้า คือวิธีที่ดีที่สุดในงบประมาณที่จำกัดที่สุด ที่จะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานของอาคาร และเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับไว้ใช้แยกบริเวณการทำงานให้เป็นสัดส่วนออกจากกัน บริษัทของเรามีสินค้าประเภทม่านพลาสติกคุณภาพสูง ที่ท่านสามารถเลือกขนาดและรูปแบบตามพื้นที่การใช้งาน นอกไปจากนั้น ม่านพลาสติกสำหรับประตูทางเข้าของเรา ยังมีทางเลือกพิเศษให้ท่านสามารถเลือกตัวยึด (Fitting) ตามความต้องการ เช่น วัสดุที่ทำจากแสตนเลส หรือ วัสดุตัวยึดที่ทำจากพีวีซีที่จะมีลักษณะสำคัญคือจะช่วยลดเสียงที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้อีกด้วย

 • Other Equipment

  Quality air cutrains, insect traps, protection bollards, wheel guides, bumpers and fully customized protection solutions. Designed and installed by A+ to support all door function and ensure safe operation.

  อุปกรณ์อื่นๆ

  นอกไปจากประตูและสินค้าที่กล่าวมาแล้ว เรายังมีสินค้าประเภทอื่นๆที่เป็นอุปกรณ์เสริม ยกตัวอย่างเช่น เสาป้องกันการกระแทก (Protection ballards) อุปกรณ์กำหนดทิศทาง (Wheel guides) ยางกันกระแทก (Bumpers) ที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ตามความต้องการให้เราออกแบบ และติดตั้ง เพื่อรองรับการทำงานของประตูหรือสินค้าอื่นๆ รวมไปถึงเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการใช้งานด้วย

04

Residential / doors and gates

Internal steel doors

Using steel doors as internal doors in a house sounds rater unusual. However, with our beautiful Decograin or RAL powder coated finishing’s our doors give a nice touch to every house. Besides that the big advantage is the thermal and acoustic insulation value of our doors due to the high quality infill.

ประตูเหล็กสำหรับภายในอาคาร

มันอาจจะฟังเป็นเรื่องแปลกใหม่กับการเลือกใช้ประตูเหล็กสำหรับภายในอาคาร อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบพื้นผิวด้วย Decograin หรือ RAL powder ประตูของเราจะมอบความสวยงามอย่างที่คุณจะไม่คาดฝันแก่บ้านของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ประตูเหล็กมีประโยชน์สูงสุดในแง่การควบคุมอุณหภูมิและป้องกันเสียงสะท้อนภายในบ้านได้ดีเยี่ยม

Entrance and security doors

An entrance or apartment door of Hoermann is providing excellent security function combined with flexible designs. The quality infills ensure high thermal and acoustic insulation. Also the doors are addable with electric opening functions to integrate with Hoermann’s BiSecure home automation system.

As an alternative we also recommend entrance doors from Lixil/Tostem (Giesta series). This aluminum based door has a flexible design combined with high quality accessories from Japan.

ประตูทางเข้าและประตูรักษาความปลอดภัย

ความปลอดภัยสูงสุด และการออกแบบที่สวยงามปรับรูปแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานคือหัวใจสำคัญของสินค้าประเภทประตูทางเข้าอาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่ของเฮอร์มานนั้น เทคโนโลยี Quality Infills จะช่วยรักษาอุณหภูมิภายในและป้องกันการเกิดเสียงสะท้อนได้อย่างดีเยี่ยม

ยิ่งไปกว่านั้น ตัวประตู ยังสามารถเพิ่มเติมลูกเล่นต่างๆด้วยระบบการเปิด - ปิดอัตโนมัติโดยการเชื่อมต่อเข้ากันกับเทคโนโลยีของ Hoermanns BiSecure Home automation system และอีกทางเลือกที่ เอพลัส บิลดิ้ง โซลูชั่น อยากนำเสนอคือประตูทางเข้าของ Lixil/ Tostem, Giesta Series ซึ่งผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพชั้นเลิศ ที่จะสามารถปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปตามความต้องการของผู้ที่สนใจบวดเข้ากันกับอุปกรณ์เสริมคุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ที่จะมอบความรู้สึกหรูหราให้กับที่พักอาศัยของคุณ

Garage doors

Anyone looking for a garage door offering high levels of security, safety and style need look no further than the sectional type garage door. They solve many of the common problems we have all experienced when living with the traditional 'up & over' or 'side hinged' garage door and offer the highest levels of safety, security and sealing from the weather with insulated options.

Hoermann offers various surface finishes including Decograin and of course many different glazing options. To improve safety an anti-lift kit can be added which makes it impossible to open the door from outside. Plastic frame shoes and hot-dip galvanized steel panel of the door panel and the frame protect from rust.

Besides all that we can deal with multiple installation methods (fascia panels and side wall fittings) by installing same surface head and side room covers.

ประตูโรงจอดรถ

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาระบบประตูโรงรถที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด และยังคำนึงถึงความสวยงามมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ควรมองข้ามผลิตภัณฑ์ของเฮอร์มาน

ประตูโรงรถของเฮอร์มานจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบประตูโรงจอดรถแบบเดิมๆ เช่น ประตูโรงรถระบบเปิดและเลื่อนขึ้น (Up & Over) หรือ ประตูโรงรถระบบเปิดด้านข้าง (Side Hinged) ด้วยการเพิ่มฟังก์ชั่นของความปลอดภัยสูงสุด รวมไปถึงการป้องกันรถจากสภาพอากาศอันเลวร้ายด้วยระบบฉนวนคุณภาพเยี่ยมที่มาพร้อมกับตัวสินค้าของเราอีกด้วย

ประตูโรงรถของเฮอร์มาน มาพร้อมกับทางเลือกวัสดุเคลือบพื้นผิวที่หลากหลาย เช่น Decograin หรือ ท่านสามารถเลือกให้ตัวประตูมีส่วนผสมของช่องกระจกที่ทำจากอะคริลิค (Glazing) เพื่อให้เกิดสวยงาม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความปลอดภัย ลูกค้าสามารถเพิ่มฟังก์ชั่น Anti-lift Kit ซึ่งก็คือระบบที่ดูแลไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถเปิดประตูได้จากด้านนอกอาคาร ตัวพลาสติกที่รองรับประตู (Plastic frame shoes) และการเคลือบพื้นผิวประตูและอุปกรณ์ด้วยสังกะสีจะป้องกันตัวประตูไม่ให้เกิดสนิมเหล็กได้เป็นอย่างดี (Hot-dip galvanized)

นอกไปจากที่กล่าวมาแล้ว เรายังสามารถทำการติดตั้งประตูได้หลากหลายแบบตามความต้องการของลูกค้า เช่นในกรณีที่พื้นที่ด้านบนไม่เพียงพอ สามารถเพิ่ม Fascia Panel ด้านนอกตัวอาคาร หรือในกรณีที่พื้นที่ด้านข้างไม่เพียงพอ ก็สามารถเพิ่ม Side wall fittings เพื่อให้ได้ขนาดที่ลูกค้าต้องการและยังคงความสวยงามสูงสุดไว้

Home automation

With the Hoermann BiSecure SmartHome system you can control all Hoermann doors with your Smartphone. With special plugs and switches you can integrate all your appliances to the BiSecure SmartHome system with ease. A+ can support you in the concept as well as system integration and installation.

ระบบ Home Automation

ด้วยระบบอัฉริยะของเฮอร์มาน Hoermann Bisecure SmartHome system คุณจะสามารถควบคุมประตูเฮอร์มานของคุณทุกบานด้วยการย่อโลกมาอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณเอง และด้วยปลั๊ก และสวิตช์ ที่ออกแบบมาพิเศษ คุณจะสามารถเชื่อมต่อระบบทั้งหมดเข้ากันกับ Hoermann Bisecure SmartHome system ได้อย่างง่ายดาย

เอพลัส บิลดิ้ง โซลูชั่น ของเรา เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถช่วยออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบนี้ให้กับคุณได้ตามความต้องการ

05

Residential Windows

P7 Series

Our high-grade aluminum windows from LIXIL/TOSTEM give a nice touch to residential and commercial buildings. The products are manufactured in a reliable Japanese quality by Tostem factory in Thailand.

Key advantages besides the elegant design are:
- Wind load resistance (2000-4500 Pa)
- Air tightness (2 M3/h)
- Water tightness (500 Pa)
- Sound insulation (30 dB)

P7 Series is the luxury-design residential line for high-end residential and commercial properties.

ผลิตภัณฑ์หน้าต่างอลูมิเนียมคุณภาพสูงของเราจาก Lixil/ Tostem จะมอบความสวยงามหรูหราในทุกสัมผัสให้แก่อาคารที่พักอาศัย หรือ อาคารเพื่อการค้าของคุณได้อย่างลงตัว
ทุกขั้นตอนของการผลิต ได้รับการผลิตด้วยการใส่ใจในคุณภาพสูงสุดจากฐานการผลิตในประเทศไทยด้วยมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นอันเป็นต้นกำเนิดของผลิตภัณฑ์

และนอกไปจากการออกแบบที่สวยงามและลงตัวแล้ว ท่านจะได้พบกับประโยชน์สูงสุดอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ของเรา คือ
- ความสามารถในการต้านลม (2000 – 4500 Pa)
- ความสามารถในการป้องกันการรั่วไหลของอากาศ (Air tightness - 2 M3/ h)
- ประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำเข้า (500 Pa)
- ประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงลอดเข้าพื้นที่ภายใน (Insulation 30 dB)

P7 Series คือสุดยอดของความหรูหราแห่งการดีไซน์สำหรับอาคารของคุณ

WE-Plus and WE Series

The WE-Plus series was created to fill the demands of the high-rise market. WE-Plus is a smart choice, coming with a very reliable quality. With a bit smaller frames then P7 it targets value-minded consumers of mid-range and large-scale property developers as well as house builders.

All LIXIL/TOSTEM series have a wide line up. Starting from 2, 3 and 4 panel sliding doors/windows, single and double swing doors, casement windows, awning windows as well as fixed and corner windows.

The brand new folding door of LIXIL/TOSTEM rounds up the line-up by adding a very well designed and smooth operating door option.

WE-Plus และ WE Series

WE-Plus series ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นของตลาด

WE-Plus คือผลิตภัณฑ์ที่ชาญฉลาด และมีคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ด้วยกรอบที่มีขนาดเล็กกว่า P7 เพียงเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์ WE-Plus จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่ใส่ใจ และต้องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เพื่อติดตั้งในโครงการขนาดกลางและใหญ่ เช่น หมู่บ้านจัดสรร

ผลิตภัณฑ์ของ Lixil/ Tostem Series มีให้เลือกหลายหลายชนิดด้วยกัน เช่น ประตู/ หน้าต่างบานเลื่อนขนาด 2 3 และ 4 บาน ไปจนถึงประตูบานสวิงเดี่ยว บานสวิงคู่ หน้าต่างบานเลื่อน (Casement Window) หรือ บานกันสาด ( Awning Window) รวมไปถึงหน้าต่างบานติดตั้งถาวร (Fixed Window) และหน้าต่างเข้ามุมประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของทอสเท็ม ประตูบานพับ (Folding Doors) จะทำให้คุณลืมภาพของประตูบานพับแบบเก่าๆ ด้วยรูปแบบอันสวยงาม การประกอบบานที่แนบสนิท และการทำงานของตัวบานที่ลื่นไหลอย่างไม่มีที่ติ

06

Doors and windows for commercial buildings

Steel fire rated doors

All Hoermann fire-rated door meet various country standards and are strict in there design production and service according to ISO9001. We offer class 60 minutes, as well as 120 minutes and 240 minutes. Install Hoermann fire-rated doors with complete confidence in their safety.

ประตูเหล็กทนไฟ

ประตูเหล็กทนไฟของเฮอร์มานได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลจากนานาประเทศทั้งในแง่ของการออกแบบ การผลิต และการบริการตามมาตรฐาน ISO9001 สินค้าของเรา มีความสามารถในการทนไฟได้ยาวนานถึง 60 นาที 120 นาที และ 240 นาที การเลือกใช้ประตูเหล็กทนไฟของเราจะช่วยรับประกันความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของคุณได้

Aluminum/glass fire rated doors

Fully glazed tubular frame part systems combine a maximum of light with ideal fire protection without any transom or post profiles interrupting the view. The F30 system wall can be easily combined with matching Hörmann T30 aluminium doors and S-Line and N-Line T30 steel doors. For an esthetic appearance and effective fire and smoke protection.

ประตูอลูมิเนียมทนไฟ/ ประตูกระจกทนไฟ

ระบบเคลือบพื้นผิว Turbular Frame ของเฮอร์มานจะมอบฟังก์ชั่นพิเศษในเรื่องของแสงสว่างตามที่คุณต้องการไปพร้อมกันกับประสิทธิภาพในการทนไฟระดับสูง โดยไม่มีตัวขัดขวางทัศนียภาพและสายตา

ระบบกำแพง F30 (F30 System Wall) สามารถบวกรวมเข้ากันกับประตูอลูมิเนียมเฮอร์มาน T30 (Hormann T30 Aluminium doors) และ S-Line และประตูเหล็ก N-Line T30 (N-Line T30 Steel doors) จะมอบความสามารถในการทนไฟ และป้องกันควัน โดยที่ยังคงความสวยงามไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

Entrance doors and partition walls

Hörmann steel entrance doors have transparent, strong, large-area clear glazing, allowing great indoor brightness and a good visibility for safe passage. For better security management, the steel entrance doors can be equipped with an access control system to meet different needs for area safety and security.

The perfect combination for this entrance doors are our high quality partition walls which go along with the design of the entrance door perfect. The frames can carry any kind of glass. From double insulated class to standard float glass or tempered glass.

ประตูทางเข้าและผนังกั้นห้อง

ประตูทางเข้าเหล็กเฮอร์มานมีคุณสมบัติของความโปร่งใส่ แข็งแรง และประกอบไปด้วยช่องแสงขนาดใหญ่เพียงพอเพื่อให้เกิดแสงสว่างตามธรรมชาติต่อพื้นที่ภายในทำให้มองเห็นได้ง่ายเพื่อให้เกิดการใช้งานทางเข้าได้อย่างปลอดภัย

และเพื่อให้เกิดการจัดการความปลอดภัยที่ดีขึ้น ประตูทางเข้าเหล็กของเรา ยังสามารถบวกรวมเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมการเข้า – ออกอาคาร เพื่อมอบความปลอดภัยได้ตามระดับความต้องการของผู้ใช้งาน

ยิ่งไปกว่านั้น เรายังผนังกั้นห้องคุณภาพชั้นเลิศที่ออกแบบพิเศษเพื่อให้เหมาะกับดีไซน์ของประตูทางเข้าเฮอร์มาน ตัวกรอบประตูสามารถรองรับกระจกได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่กระจกฉนวนสองชั้น กระจกทั่วไป รวมไปถึง กระจกเทมเปอร์ (Tempered Glass)

Steel doors

Multi-purpose steel doors have a wide range of choices offer excellent solutions for industrial buildings. The door leaf can be equipped with not only various glazing and ventilation grilles, but also special hardware.

Hörmann offers manually and electrically operated sliding doors. These doors may becustomized to meet by airtightness and safety option to meet requirements for clean rooms. The door leaf thickness of this steel door is 30mm and the infill is paper honeycomb.

With our new Steel impact swing door HSW we are offering a solution for areas where two-way passing is frequent. This door is the ideal choice for kitchens.

ประตูเหล็ก

ประตูเหล็กเอนกประสงค์ของเฮอร์มานมีรูปแบบให้เลือกอย่างหลากหลาย และเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการใช้งานในอาคารอุตสาหกรรม ลูกค้าสามารถเลือกวัสดุเคลือบผิวตัวบานประตู และระบบระบายอากาศได้หลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ (Hardware) เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและความต้องการที่แตกต่างกัน

นอกไปจากนั้น ผลิตภัณฑ์ของเฮอร์มานยังมีประตูบานสไลด์ที่สามารถเลือกการควบคุมการเปิดได้ด้วยมือหรือด้วยไฟฟ้า ตัวประตูสามารถทำการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัย หรือความสามารถในการป้องกันการรั่วไหลของอากาศ (Air tightness) เพื่อตอบสนองความต้องการจำเพาะ เช่น สำหรับห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom) โดยตัวบานประตูเหล็กของเฮอร์มานนั้นมีความหนาถึง 30 มิลลิเมตรและเสริมประสิทธิภาพของตัวประตูด้วยชั้นกระดาษทรงรังผึ้งอย่างหนาแน่น (Paper Honeycomb)

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา Steel Impact Swing doors HSW เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในบริเวณที่มีความถี่สูงในการใช้เส้นทางเข้าออก เช่น บริเวณห้องครัว

Doors for health care buildings

Hörmann has rich project experience in the medical field and offers a complete range of products that create safe and comfortable environments for medical treatment. We research and optimize products to closely meet the needs of the medical environment, both in terms of door fittings and accessories. Hörmann’s products are durable, anti-bacterial, light and easy to use. Our products also satisfy the requirements for radiation-proof, barrier-free and fire-proof environments.

Hörmann offers manually and electrically operated sliding doors. These doors may becustomized to meet by airtightness and safety option to meet requirements for clean rooms. The door leaf thickness of this steel door is 30mm and the infill is paper honeycomb.

ประตูสำหรับอาคารที่มอบการบริการดูแลสุขภาพ

เฮอร์มานเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการทำงานและจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สินค้าของเฮอร์มานจึงสร้างขึ้นจากประสบการณ์เพื่อให้เกิดความสะดวก และความปลอดภัยต่อสภาพการทำงานในพื้นที่การทำงานทางการแพทย์และสุขภาพได้อย่างเยี่ยมยอด ผลิตภัณฑ์ของเราได้ผ่านการศึกษา ค้นคว้าวิจัยอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการอย่างเหมาะสมกับสภาพการทำงานของระบบการดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นประตูหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ จะถูกสร้างขึ้นให้มีความทนทาน ป้องกันแบคทีเรีย มีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการใช้งาน เรายังสามารถรับรองได้ว่า ประตูของเรามีความสามารถในการป้องกันรังสี ทนไฟ และเหมาะกับพื้นที่ๆไม่ต้องการให้มีสิ่งกีดขวางเส้นทางเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานจำเพาะ เช่น ทางเพื่อผู้พิการอีกด้วย

นอกไปจากนั้น ผลิตภัณฑ์ของเฮอร์มานยังมีประตูบานสไลด์ที่สามารถเลือกการควบคุมการเปิดได้ด้วยมือหรือด้วยไฟฟ้า ตัวประตูสามารถทำการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัย หรือความสามารถในการป้องกันการรั่วไหลของอากาศ (Air tightness) เพื่อตอบสนองความต้องการจำเพาะ เช่น สำหรับห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom) โดยตัวบานประตูเหล็กของเฮอร์มานนั้นมีความหนาถึง 30 มิลลิเมตรและเสริมประสิทธิภาพของตัวประตูด้วยชั้นกระดาษทรงรังผึ้งอย่างหนาแน่น (Paper Honeycomb)

07

References

รายชื่อลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการกับทางทีมงานเรา

Here is a list of some of the customers trusting in our products and services:

Industrial

Bluechips Microhouse, Chiang Mai

United Mushrooms, Chiang Mai

Zodiac Areospace, Lamphun

Thai Nichi, Lamphun

Plymovent Manufacturing, Lamphun

Thai Rong Ruang Suggar, Petchaboon

Lao Brewery Company, Lao

UpBEAT, Bangkok

Boonrawd Asia Beverage, Singburi

Chiang Mai Beverage, Chiang Mai

Lanna Agro Industry, Chiang Mai

Max Boegl Windpark, Korat

Mars Petcare, Korat

Thaiwah PLC, Korat

Herba Bangkok SL, Saraburi

British-American Tobacco, Bangladesh

Mega, Myanmar

TOYOTA, SAMRONG

MARS PETCARE, CHONBURI

AGILITY, BANGKOK

BOSCH, CHONBURI

AJIONOMOTO, SARABURI

HERBA SL, CAMBODIA

BANGKOK RANCH PLC, BANGKOK

PIONEER HI-BRED, LAMPHUN

ULTI GROUP, NEW ZEALAND

DOLE, RAYONG

MARS Petcare, Chonburi

TERA, Korat

CYY, Surin

Residential

VARIOUSE PRIVATE VILLAS

Baan Roi Chan Moo Baan, Chiang Mai

CONTENT VILLA HOTEL – Chiang Mai

WYNN ESTATE, THE ADRIA – Bangkok

COCREATE CONSTRUCTION Co., Ltd., THE PRESTON – Bangkok

NAMPU PLAZA, Lampang

A49 ARCHITECTS, Chiang Mai

Commercial

CDSC School, Chiang Mai

Content Villa Hotel, Chiang Mai

Deutsches Haus Ho Chi Minh City, Vietnam

JORAKAY CORPORATION HEADQUATER, Bangkok

King Palace, Bangkok

Embassy of Germany, Bangkok

08

CONTACT US

Contact details :

Office

 • A Plus Building Solutions Co., Ltd.
  40/2 Moo 1 T.Muangnga, A.Muang Lamphun 51000
 • 053 532 917

Hoermann Showroom address

  NO.41/30 Unit C5, Moo 7,
  Soi Poonchareon, Bangna-Trad Rd. Km.16.5,
  T.Bangchalong A.Bangplee, Samutprakarn, Thailand 10540

Lixil/Tostom Showroom address

  Christal design center:
  60/2 ซอย นวนคร 11 นวนคร โซน 2
  หมู่ 19 ถนน พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
  Khlong Luang District, Pathum Thani
  12120